Sənaye xəbərləri

Sintetik ətirin tərifi

2020-11-30
Sintetik ətirlərhəm də təbii ətirləri öz elmləri və texnologiyaları ilə təqlid edən insanlar olan süni sintetik qoxular adlanır. Fərqli xammaldan istifadə edərək kimyəvi və ya biyosentetik üsullarla hazırlanmış və ya yaradılmış müəyyən bir "tək bədənli" ətir. Dünyada 5000-dən çox sintetik ətir və 400-dən çox yaygın istifadə olunan məhsul var. Sintetik ətir sənayesi incə üzvi kimyəvi maddələrin vacib bir hissəsinə çevrilmişdir.Sintetik ətirlərkarbohidrogenlər, spirtlər, turşular, esterlər, laktonlar, aldehidlər, ketonlar, fenollar, eterlər, asetallar, ketallar və Fu əsaslı, siyanür, makrosiklik, polisiklik, heterosiklik (pirazin, piridin, furan furthiazol və s.), sulfidlər, halogenidlər və s.

Sintetik ətir(aroma kimyəvi): Əsas yağlardan fiziki və ya kimyəvi üsullarla çıxarılan qoxuya qərənfil yağından əldə edilən eugenol kimi təcrid olunmuş ətir deyilir; kimyəvi reaksiya yolu ilə müəyyən təbii maddələrin quruluşunun dəyişdirilməsi ilə əldə edilir. Ətirlərə yarı sintetik ətirlər deyilir, məsələn skipidarda pinendən hazırlanmış turpentil spirt; tamsintetik ətirlərəsas kimyəvi xammaldan sintez olunur (məsələn, asetilen, aseton və s. dən sintez olunan linalool).

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept