Sənaye xəbərləri

Oleoresinin tərifi

2021-11-02

OleoresinTəbiətdəki heyvan və bitkilərin ifrazatlarından əldə edilən amorf üzvi maddələrə, məsələn, kanifol, kəhrəba, shellac və s. aiddir.Əsasən bitkidən alınan amorf yarımbərk və ya bərk üzvi maddələr (sekresiya). Qızdırıldıqda yumşaq olur və əriyir. Stress altında axmağa meyllidir.Oleoresinümumiyyətlə suda həll olunmur, lakin spirt, efir, keton və digər üzvi həlledicilərdə həll olunur. Bu maddələrin bir çox növləri var, əsasən bitkilərdən, məsələn, kanifol, lak, kəhrəba və qatran; Heyvanlardan, əsasən lak böcəklərinin ifrazı olan shellac