Sənaye xəbərləri

2-Metil-2-pentenoik turşusu çox miqdarda mövcuddur

2020-09-18

Metil-2-pentenoik turşusu sentyabr ayının sonunda istehsalına qayıtdı və çox sayda mal sabit şəkildə təmin edildi.


Sintezində irəliləyiş2-Metil-2-pentenoik turşusuümumi bir ləzzətdir, iki stereoizomeri var2-Metil-2-pentenoik turşusu, CIS (z) və trans (E) və fiziki xüsusiyyətləri MDB trans quruluşlarına görə fərqlidir. Məsələn, MDB çiyələk turşusunun qaynama nöqtəsi 94-94.4 ° C / 1333pa, qaynama nöqtəsi - 42 ° C; trans çiyələk turşusunun qaynama nöqtəsi 106,5 ° C / 1333 PA, zərbə nöqtəsi 24,1 ° C-dir

Ancaq ümumiyyətlə, MDB və trans2-Metil-2-pentenoik turşusutəzə çiyələk ətri, şirin meyvə ləzzəti, yaxşı sabitlik və qida ləzzətlərinin yayılmasında geniş istifadə olunur. Bu səbəbdən çiyələk turşusunun sintezi tədqiqatçıların böyük marağına səbəb olmuşdur